Anmälan

8 maj 09:00 - 16:00Elite Stora Hotellet

Välkommen till en dag om höghastighetsjärnvägens regionala betydelse

Sverigeförhandlingen genomför under våren 2017 dialoger i de regioner som ligger mellan ändpunkterna i höghastighetsjärnvägssystemet. 

Samtalen kretsar kring de effekter som höghastighetsjärnvägen kan ge utanför stationsorterna och hur den nyttan kan öka ytterligare. Nu är det dags att summera våra intryck från samtalen i en större regiondialog i Jönköping.

I de mindre regiondialogerna träffar vi personer med lokal förankring från olika delar av samhället, så som utbildningsväsendet, näringslivet, kulturinstitutioner och civilsamhället. Läs gärna mer här.

 Den 8 maj bjuder vi in dig för att pröva och diskutera våra slutsatser från dessa samtal under en gemensam arbetsdag med workshop i Jönköping. Dagen arrangeras tillsammans med Region Jönköpings län. 

Programpunkter under dagen:

  • Studiebesök klockan 09.00 - 10.30:  
    Region Jönköpings län och Jönköpings kommun arrangerar en guidad visning av planerat stationsområde i Jönköping och stadsutvecklingen i anslutning till området. Visningen sker med buss, som avgår klockan 09.00 utanför Elite Stora Hotellet.
  • Du kan också välja att ansluta direkt till mötet på Elite Stora Hotellet från klockan 10.30.
  • HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, inleder Regiondialogen på Stora Hotellet klockan 11.00
  • Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
  • Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör SJ
  • Dagens workshop leds av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Mötet inleds med ett studiebesök klockan 09.00-10.30 och äger sedan rum på Elite Stora Hotellet vid Hotellplan i Jönköping fram till 16.00. Deltagaravgiften är 400 SEK/person och inkluderar lunch och kaffe. Det totala antalet platser är begränsat och vi reserverar oss för att de kan ta slut.

Anmälan

Arrangörer

Sverigeförhandlingen @sveforhandling sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se

Sverigeförhandlingen förhandlar om en ny generation järnväg och annan infrastruktur för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Region Jönköpings län @regionjkpg regionen@rjl.se

Region Jönköpings län har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Archived event

We just wanted to let you know that this event has already passed. Sorry you missed it? Create your own event with Confetti today!

Create your own site

Continue to SVERIGEFÖRHANDLINGEN Regiondialog