Anmälan

8 maj 09:00 - 16:00Elite Stora Hotellet

Välkommen till en dag om höghastighetsjärnvägens regionala betydelse

Sverigeförhandlingen genomför under våren 2017 dialoger i de regioner som ligger mellan ändpunkterna i höghastighetsjärnvägssystemet. 

Samtalen kretsar kring de effekter som höghastighetsjärnvägen kan ge utanför stationsorterna och hur den nyttan kan öka ytterligare. Nu är det dags att summera våra intryck från samtalen i en större regiondialog i Jönköping.

I de mindre regiondialogerna träffar vi personer med lokal förankring från olika delar av samhället, så som utbildningsväsendet, näringslivet, kulturinstitutioner och civilsamhället. Läs gärna mer här.

 Den 8 maj bjuder vi in dig för att pröva och diskutera våra slutsatser från dessa samtal under en gemensam arbetsdag med workshop i Jönköping. Dagen arrangeras tillsammans med Region Jönköpings län. 

Programpunkter under dagen:

  • Studiebesök klockan 09.00 - 10.30:  
    Region Jönköpings län och Jönköpings kommun arrangerar en guidad visning av planerat stationsområde i Jönköping och stadsutvecklingen i anslutning till området. Visningen sker med buss, som avgår klockan 09.00 utanför Elite Stora Hotellet.
  • Du kan också välja att ansluta direkt till mötet på Elite Stora Hotellet från klockan 10.30.
  • HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, inleder Regiondialogen på Stora Hotellet klockan 11.00
  • Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
  • Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör SJ
  • Dagens workshop leds av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Mötet inleds med ett studiebesök klockan 09.00-10.30 och äger sedan rum på Elite Stora Hotellet vid Hotellplan i Jönköping fram till 16.00. Deltagaravgiften är 400 SEK/person och inkluderar lunch och kaffe. Det totala antalet platser är begränsat och vi reserverar oss för att de kan ta slut.

Anmälan

Arrangörer

Sverigeförhandlingen @sveforhandling sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se

Sverigeförhandlingen förhandlar om en ny generation järnväg och annan infrastruktur för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Region Jönköpings län @regionjkpg regionen@rjl.se

Region Jönköpings län har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.